• Foreningsledelse!

  Bestyrelsesformanden har ikke flere beføjelser end de øvrige bestyrelsesmedlemmer, udover at denne leder møderne og repræsentere bestyrelsen ud af til " i sager", som bestyrelsen har behandlet.
  Med andre ord kan formanden ikke udtale sig eller gå til myndigheder eller offentligheden, uden først at have sikret sig et bestyrelsesmandat, som tydeligt bør fremgå af et referat fra det bestyrelsesmøde, hvor den pågældende sag er behandlet.

  Uagtet om man modtager et honorar eller ej for at udføre sit bestyrelsesarbejde, så har man de sammen ansvar og er altid underkastet de foreningsretslige regler.

  Den største fjende i foreninger er lægmænds påstået viden og udsagn om " jamen de er jo frivilligt arbejde og andre vil ikke, men den naive opfattelse holder ikke i tilfælde af en retssag.  Dette er
  retssædvane på foreningsområdet.

  Læs mere

   

Bestyrelsen

Uagtet om virksomheden er ledet af en "ekstern direktør", eller om direktøren i virksomheden er ejer eller storaktionær, er den væsentligste opgave for en professionel bestyrelse at være en aktiv sparringspartner.